smhpi

دعوت به همکاری در آموزش

مدرسه پرتو از کلیه علاقه مندان به تدریس دروس فارسی جهت همکاری در آموزش دعوت می نماید. علاقه مندان می توانند با مراجعه به لینک زیر فرم مربوطه را تکمیل و آمادگی خود را به ما اعلام نمایند. فرم دعوت به همکاری

برنامه ی درسی سال تحصیلی جدید برای پایه های اول تا ششم عبارت است از

farsi-school-registration

بدین وسیله از متقاضیان محترم درخواست میشود برای ثبت نام فرزندان عزیزمان در اسرع زمان از راههای زیر اقدام نمایند.